Hội thảo phần mềm Primavera tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Oracle/ Primavera là phần mềm chuyên biệt được xây dựng và thiết kế để ứng dụng trong việc quản lý dự án nhằm làm giảm rủi ro của các dự án thông qua công cụ phân tích tiến độ mạnh mẽ, dự báo chi phí chính xác và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa tất cả các bên tham gia dự án. Nó có các chức năng phù hợp như là giao diện đồ hoạ, những mẫu dự án lập sẵn và những báo cáo tiêu chuẩn để có thể quản lý một dự án hay nhiều dự án cùng lúc. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về phần mềm Primavera, nhận thấy đây là một phần mềm rất hữu dụng và phù hợp với công tác quản lý của các Ban Quản lý dự án (QLDA), Ban Khoa học công nghệ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp với công ty TNHH Công nghệ Niềm tin (True Technology Co.Ltd) để tổ chức một buổi Hội thảo giới thiệu về các phần mềm này. Mục đích của buổi hội thảo là nhằm giới thiệu các tính năng cơ bản, khả năng, mức độ đáp ứng đối với công tác quản lý dự án, giải pháp quản lý và khai thác tập trung của phần mềm Primara. Trên cơ sở đó sẽ xác định nhu cầu sử dụng phần mềm Primavera phục vụ cho công tác của các Ban QLDA để tổ chức triển khai. Chương trình Hội thảo truyền hình được thực hiện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Vũng Áng với sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên của các ban QLDA thuộc Tập đoàn như:
  • Ban QLDA khí miền Đông Nam Bộ.'
  • Ban QLDA khí miền Tây Nam Bộ.
  • Ban QLDA điện lực dầu khí Long Phú – Sông Hậu.
  • Ban QLDA đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước.
  • Ban QLDA CBĐT nhà máy lọc dầu Long Sơn.
  • Ban QLDA công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
  • Ban QLDA các công trình xây dựng phía Bắc.
  • Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch.
  • Ban QLDA Trường đại học Dầu khí Việt Nam
  • Công ty Cổ phần CNTT, VT & tự động hóa dầu khí PVTech.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU