Các hợp đồng Quý I/2011

Với những nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên Công ty, trong 3 tháng đầu năm 2011, True Technology đã đạt được nhiều hợp đồng quan trọng, góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty như:
  • Cung cấp phần mềm thiết kế 3D SmartMarine 3D cho Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PVShipyard, Viện Nghiên cứu Cơ khí Narime.
  • Cung cấp phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản lý tài sản Infor EAM cho Cảng quốc tế Sài Gòn (SITV).
  • Cung cấp phần mềm tính toán bức xạ nhiệt đuốc Flaresim cho XNLD VietsovPetro.
  • Cung cấp bộ nâng cấp các phần mềm thiết kế SmartPlant và dịch vụ xử lý dữ liệu kỹ thuật cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn phần mềm thiết kế công trình SmartPlant 3D cho Technip Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và dịch vụ đào tạo phần mềm Caesar II cho Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cimas, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PVShipyard và JGC Việt Nam,
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo phần mềm Sacs cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí PVEngineering.
Ngoài ra, True Technology cũng tiếp tục nhận được các hợp đồng bảo trì phần mềm từ các đối tác như Bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị Infor EAM cho XNLD Vietsovpetro, Bảo trì phần mềm Caesar II cho JGC Việt Nam, Bảo trì phần mềm PVElite cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế DK – DK Engineering và các hợp đồng thuê phần mềm PDS (Plant Design Solution), SmartPlant Review, Caesar II với JGC Việt Nam. Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]