Các dự án đưa vào triển khai trong Quý II năm 2010

Ngoài các khách hàng thường xuyên, Credent Technology luôn chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới khách hàng, cố gắng đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Trong Quý II/2010 này, Credent Technology đã đưa vào triển khai một số dự án với các đối tượng khách hàng mới, giúp mở rộng thị phần kinh doanh của công ty:

Công ty Liên doanh điều hành Lam Sơn: Phần mềm SmartPlant Foundation

Ngày 28/4/2010, Credent Technology đã đưa vào triển khai dự án cung cấp phần mềm và dịch vụ phần mềm quản lý tài liệu/ dữ liệu công trình SmartPlant Foudation cho Công ty Liên doanh điều hành Lam Sơn.

Trong dự án này, ngoài việc cung cấp phần mềm, Credent Technology còn cung cấp cho Lam Son JOC các dịch vụ phần mềm bao gồm:

  • Phân tích quy trình nghiệp vụ
  • Cài đặt và cấu hình hệ thống
  • Đào tạo cơ bản và nâng cao
  • Xử lý dữ liệu

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông: Phần mềm Primavera

Ngày 29/4/2010, Credent Technology đã đưa vào triển khai dự án cung cấp phần mềm Quản lý dự án Primavera cho Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông – Chi nhánh tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và thiết kế dầu khí – PVEngineering: Phần mềm Offpipe

Ngày 7/5/2010, Credent Technology đã đưa vào triển khai dự án Cung cấp phần mềm Offpipe cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí – PVEngineering.

XNLD Vietsovpetro: Phần mềm Moses

Ngày 14/5/2010, Credent Technology đã đưa vào triển khai dự án cung cấp Dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ ký thuật phần mềm Moses với XNLD Vietsovpetro

Công ty Vận tải Đa phương thức - Vietranstimex: Phần mềm Moses

Ngày 16/6/2010, Credent Technology đã đưa vào triển khai dự án Cung cấp phần mềm và dịch vụ đào tạo phần mềm phân tích tính toán thi công công trình biển Moses với Công ty Vận tải Đa phương thức – Vietranstimex.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU