Author: Nguyễn Văn Hồng

Công cụ Kaizen

Kaizen là gì? Toyota: 10-12 ý tưởng/nhân viên/năm Suzuki: 50.000 ý tưởng/năm Toyota Lexus: 100 ý tưởng/nhân viên/năm Lợi ích khi áp dụng triết lý Kaizen vào doanh nghiệp 1. Lợi ích hữu hình: Tích lũy từng cải tiến nhỏ trong thời gian dài để tạo nên những kết quả to lớn đáng kể Giảm […]