Phiên bản kỹ thuật số – Nền tảng của chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà máy

Ngày nay, nhiều chủ công trình đã nhận thấy sự cần thiết của việc thiết lập và số hóa thông tin kỹ thuật nhà máy để xây dựng một hệ thống dữ liệu là phiên bản số của nhà máy (Digital Twin).

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US