Tag Archives: SPOT

Ảnh vệ tinh SAR phơi bày những toan tính quân sự của Trung Quốc với Ấn Độ ở biên giới Depsang

Nhờ tính chủ động của các hệ thống vệ tinh SAR cũng như khả năng chụp ảnh ban đêm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, dữ liệu ảnh vệ tinh SAR của Capella Space đang hỗ trợ rất đắc lực các cơ quan quốc phòng trong việc giám sát thay đổi, phân tích và ra quyết định hành động để giảm thiểu tác động của những sự cố đòi hỏi quyền truy cập vào nguồn dữ liệu giám sát tức thời, từ bất kỳ đâu.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US