Tag Archives: SmartPlant Isometrics

Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant Isometrics

SmartPlant Isometrics

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tuyến ống trên môi trường SmartPlant Isometrics ” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. 

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US