Tag Archives: Siemens

Quy trình triển khai Siemens Opcenter 3.0 – nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát sản xuất

siemens opcenter

Siemens Opcenter là giải pháp toàn diện, nền tảng cho hệ thống quản lý thực thi sản xuất (MES – Manufacturing Execution System), được thiết kế để đảm bảo chất lượng hoàn hảo cho các sản phẩm được sản xuất tự động hóa. Giải pháp cung cấp khả năng tích hợp với đầy đủ khả năng truy xuất nguồn gốc và chất lượng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý đơn hàng và giám sát thời gian thực các quy trình hoạt động sản xuất.

Phần mềm công nghệ số Siemens: Quản lý điều hành sản xuất (MOM) – Opcenter RD&L, thúc đẩy hiệu quả đổi mới trong thiết kế sản phẩm

Phần mềm công nghệ Siemens

Hoạt động nghiên cứu và phát triển được xem là hoạt động mấu chốt tạo ra các tác động tích cực trong quá trình đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp Vì vậy hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đang dần được quan tâm và đầu tư nhiều hơn trong các ngành công nghiệp chế biến tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường năng lực công nghệ giúp tạo ra các sản phẩm đáp ứng tối đa sự kỳ vọng của khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US