Tag Archives: quốc phòng

HxGN LIVE 2021 – Chủ đề: Phục hồi

Với chủ đề “Phục Hồi”, Quý vị sẽ được tham gia cùng các chuyên gia và nhà lãnh đạo từ khắp các chính phủ, cơ quan và các tổ chức công nghiệp, cùng xem và nghe họ chia sẻ về cách thích ứng với những khó khăn và vượt qua thách thức, tìm hiểu cách thức họ đang làm để áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc lập kế hoạch và vận hành. 

Triển khai giải pháp đám mây thông minh cho dữ liệu ảnh

M.App X bao gồm các tính năng hàng đầu mà người dùng dữ liệu không gian địa lý cần có để xem, phân tích và báo cáo thông tin địa lý. Nó giúp đơn giản hóa quyền truy cập dữ liệu, quy trình công việc và lưu trữ tại chỗ (đám mây riêng) hoặc đám mây chung để cung cấp khả năng lưu trữ và xử lý tập trung.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US