Tag Archives: phân tán

Geo-blockchain – Tương lai của công nghiệp dữ liệu không gian quy mô lớn

Nếu khái niệm đồng vận hành trên cơ sở các chuẩn mở OGC nhiều năm trước đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới GIS và được coi là cuộc cách mạng 3.0 thì geo-blockchain có thể sẽ là cuộc cách mạng 4.0 của ngành công nghiệp GIS.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US