Tag Archives: lịch sử

Sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm lần đầu được trưng bày

dinh Đôc Lập

Lịch sử dinh Độc Lập 150 năm tuổi, cuộc sống Sài Gòn xưa, những biến cố gia đình ông Ngô Đình Diệm… được thể hiện bằng công nghệ hiện đại. Truetech hân hạnh là nhà thầu thực hiện gói công nghệ cho dự án này.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US