Tag Archives: Hợp đồng

Quản lý hiệu suất dự án toàn diện bằng Ecosys

Quản lý tập trung từ khâu dự toán, ngân sách, tiến độ, chi phí, rủi ro, dòng tiền, hợp đồng đến thay đổi điều khoản hợp đồng trên cùng một nền tảng giải pháp Ecosys sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được hiệu suất thực hiện dự án của mình.

Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant Isometrics

SmartPlant Isometrics

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tuyến ống trên môi trường SmartPlant Isometrics ” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. 

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US