Tag Archives: Cục Đo đạc và Bản đồ

TrueTech hợp tác với Intermap giới thiệu công nghệ RADAR

RADAR

Hà Nội, Chiều 29/05/2017, Phòng GBS. TrueTech hợp tác với Intermap giới thiệu công nghệ RADAR hàng không khảo sát địa hình tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US