Tag Archives: Bussiness Process Modeling Notation

Giới thiệu tổng quan về BPMN

BPMN là (viết tắt của cụm từ “Business Process Modeling Notation”) là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan cho các ứng dụng trong phân tích nghiệp vụ.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US