Tag Archives: Bản đồ

Dữ liệu bản đồ và ảnh viễn thám

Các sản phẩm dữ liệu bản đồ và ảnh viễn thám do Truetech cung cấp đã được ứng dụng thành công cho nhiều dự án và nhóm khách hàng khác nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng khách hàng, quy mô và mức độ chi tiết của dự án, Truetech sẽ tư vấn lựa chọn và cung cấp các bộ dữ liệu GIS và viễn thám phù hợp.

TrueTech hợp tác với Intermap giới thiệu công nghệ RADAR

RADAR

Hà Nội, Chiều 29/05/2017, Phòng GBS. TrueTech hợp tác với Intermap giới thiệu công nghệ RADAR hàng không khảo sát địa hình tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US