Tag Archives: bản đồ số

Quản lý tài sản, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật trên nền không gian địa lý

Tài sản của doanh nghiệp bố trí bị phân tán trên nhiều vùng không gian địa lý sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý tài sản cũng như theo dõi được sát sao lịch trình của công việc một cách sát sao. Giải pháp quản lý tài sản, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật trên nền không gian địa lý trong khu công nghiệp và nhà máy sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Giải pháp giám sát, cảnh báo vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị

Lập quy hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng để định hướng phát triển đô thị. Tuy nhiên, “đô thị có được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không” là nội dung quan trọng hơn trong công tác quản lý.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US