Bộ phần mềm của hãng VisualSoft được thiết kế cho công việc khảo sát và giám sát các công trình ngoài khơi. VisualSoft đã thực sự thành công trong việc đưa ra các thiết bị video kỹ thuật số phục vụ cho công việc giám sát trong ngành công nghiệp ngoài khơi. Cho tới nay có thể khẳng định VisualWorks là phần mềm hàng đầu trên thị trường thế giới.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Thu thập dữ liệu video từ các đầu vào camera của thiết bị ROV.

Xem lại các dữ liệu đã được thu thập từ VisualDVR.

Xem và chỉnh sửa dữ liệu thu thập được từ VisualDVR. Module cho phép người sử dụng có thể tạo một số báo cáo tự động trên dữ liệu khảo sát.

Quản lý, sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu thu thập được từ ROV và hỗ trợ ghi các dữ liệu này lên các thiết bị lưu trữ thông dụng.

Đọc và ghi lại các dữ liệu chuyền về từ những bộ cảm biến của ROV.

Chỉnh sửa các dữ liệu thu thập được từ VisualProfiler và tạo ra các dữ liệu/báo cáo hoàn chỉnh cuối cùng.

Đánh dấu những điểm cần quan tâm trên tuyến ống và quản lý chúng.

Tạo các báo cáo dạng biểu đồ và sinh ra bản vẽ AutoCad.

Hiển thị trên nền GIS.

VisualSoft là phần mềm tập hợp các ứng dụng cho việc ghi lại, lưu trữ, xem xét và đưa ra các báo cáo về các thiết bị video kỹ thuật số hoạt động trên máy tính cá nhân với hệ điều hành Microsoft Windows. Phần mềm được thiết kế riêng cho ngành công nghiệp ngoài khơi để thay thế việc ghi hình theo phương pháp S-VHS hiện nay.