SpoolGen là phần mềm cho phép triển khai các bản vẽ thi công đường ống từ dữ liệu thiết kế trong quá trình thực hiện dự án. Từ bản vẽ thiết kế Isometric, người dùng có thể bổ sung thêm các thông tin thi công cần thiết như vị trí mối hàn và tạo ra các bản vẽ thi công, chế tạo cũng như báo cáo mới từ cùng nguồn với dữ liệu gốc. Phần mềm SpoolGen được phát triển trên cơ sở lõi của phần mềm Isogen®, một công cụ phổ biến và là tiêu chuẩn của ngành thiết kế đường ống cho quá trình tạo tự động bản vẽ isometric.
Phần mềm đã được sử dụng thành công trong rất nhiều dự án với quy mô khác nhau trên toàn thế giới.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Giảm sai sót và làm lại bằng việc dữ liệu được đồng bộ

Bổ sung thêm thông tin về chế tạo và thi công lắp đặt vào bản vẽ thiết kế Isometric

Tích hợp với các hệ thống thiết kế thông dụng hiện nay

Hiển thị dữ liệu đường ống trong môi trường 3D

Giao tiếp với dữ liệu đường ống

Truy xuất dữ liệu dưới dạng AutoCAD, MicroStation, hoặc
SmartSketch®

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Bổ sung vào bản vẽ thi công chế tạo các thông tin liên quan

Tự động tạo ra các dạng bản vẽ isometric và thống kê vật tư kèm theo

Xác định, tạo các pipe spool bằng cách đặt các mối hàn loại “field weld” trên đường ống

Truy nhập dữ liệu đường ống từ các hệ thống thiết kế 3D như Smart3D, PDS, Cadworx, PDMS

Chọn các kích thước bản vẽ theo chuẩn ANSI hoặc có thể customize điều chỉnh kích thước bản vẽ

Chỉnh sửa, thay đổi/cập nhật khi phát hành bản vẽ/dữ liệu piping iso mới

Cho phép giữ lại các mã số đường hàn, mã số pipe spool đã gán trước đó, hoặc có thể tự động đánh số lại cho tất cả

Tạo các dạng bản vẽ spool, isometric khác nhau

Đặt mối hàn, chỉnh sửa hoặc xóa mối hàn lên đường ống

Định nghĩa các loại mối hàn:Weld workshop, weld offshore, weld site, Weld field fit , Tack welds, Test Weld, Special site weld, Automatic weld, Support weld, ….

Đặt các khớp nối Coupling vào bản vẽ

Đưa thêm vật tư phụ vào các cơ phận của đường ống.

Cho phép đặt các bu-lông, các wall penetration, floor penetration

Đặt các bản vẽ chi tiết (Detail Sketches) vào trong bản vẽ isometric

Xuất ra bản vẽ sơ đồ đánh số đừơng hàn (Isometric Weldmap)

Xuất ra các bản vẽ cho từng pipe spool

Xuất thống kê vật tư (có thông tin mã vật tư) cho từng bản vẽ

Xuất thống kê vật tư lắp ráp

Xuất danh sách đoạn cắt ống (Cut list) cho bản vẽ chế tạo và Bản vẽ lắp ráp

Xuất bản vẽ dạng “Final-Cut-List”

Xuất bản vẽ dạng tổ hợp lắp ráp đường ống “Final-Erection”

Xuất bản vẽ dạng “Final-Weld-Box”

Xuất bản vẽ dạng “Spool”

Xuất ra các bản vẽ dạng “Flat-Spool”

Truy xuất nhanh chóng và chính xác các bản vẽ isometric cho lắp đặt và thi công.