Tài liệu

SmartPlant Instrumentation (SPI) là phần mềm chuyên dụng trong thiết kế chi tiết và quản lý hệ thống đo lường và tự động hóa trong công trình công nghiệp. Với phần mềm SPI việc thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống tự động hóa được chính xác, dữ liệu được tập trung và thống nhất. Việc bóc tách vật tư, tạo các tài liệu phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư được các hỗ trợ bởi các công cụ trong phần mềm.

SPI có tính năng cho phép trao dổi dữ liệu với phần mềm thiết kế hệ thống điện công trình
SmartPlant Electrical. Điều này cho phép người dùng có thể trao đổi dữ liệu chuyên ngành qua lại với nhau mà không cần phải có giải pháp trung gian.

Thiết kế cơ bản

Tạo, thiết kế dữ liệu danh mục thiết bị đo lường và tự động hóa

Thiết kế sơ đồ instrument loop – Loop Drawingmodule cho phép SPI tạo các loop và bản vẽ loop tương ứng.

Thiết kế, xác định dữ liệu công nghệ đường ống và đầu vào cho thiết bị đo lường và tự động hóa

Tính toán các thông số cơ bản cho các thiết bị instrument in-line như: Control valves, Flow meters, Relief valves, Thermowells… và tạo ra các báo cáo tính toán

Tính toán các thông số cơ bản cho các thiết bị instrument in-line như: Control valves, Flow meters, Relief valves, Thermowells… và tạo ra các báo cáo tính toán

Tạo các nhóm thiết bị Single items/multiple items

Thiết kế chi tiết

Thiết kế đấu nối dây hệ thống instrument

Thiết kế các Panels, Cables và kiểu đấu dây (connections)

Tự động tạo bản vẽ Instrument Loop Diagram

Tạo bản vẽ chi tiết lắp đặt (Installation Details, Hook-Up Drawings)

Tạo các dạng thống kê vật tư trong bản vẽ Hook up và báo cáo MTO

Xuất các bản vẽ ra định dạng file AutoCAD và hạn chế tối đa công tác chỉnh sửa.

Mọi kết quả công việc đều được liên kết trong duy nhất một báo cáo và một cơ sở dữ liệu thông minh để kiểm soát thông tin được tốt hơn.