Tài liệu

Các dự án theo thời gian ngày càng nhiều công việc và áp lực chuyển giao đúng hạn, đúng dự toán, đúng kỹ thuật… ngày càng cao trong khi nguồn lại lại ngày càng thấp. Giải quyết vấn đề này bằng giải pháp chuyển đổi số HxGN SDx® Projects (thành phần của HxGN SDx) – một môi trường cộng tác chung trong đó khách hàng, nhà thầu và các bên tham gia khác có thể dễ dàng và an toàn trao đổi thông tin, quản lý tiến độ và theo sát trách nhiệm của mình trong dự án.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Phản hồi nhanh hơn

Giảm rủi ro của dự án

Giảm gánh nặng chuyển giao

Nâng cao khả năng kiểm soát

Số hóa dữ liệu

Nâng cao khả năng truy cập vào thông tin thiết kế với mức chi phí thấp hơn và triển khai nhanh hơn

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Nguồn dữ liệu duy nhất: Mô hình an ninh hệ thống dễ cấu hình và mạnh mẽ cho phép nhiều bên tham gia làm việc trên cùng một nguồn dữ liệu.

Công văn nội bộ: Giải quyết vấn đề chuyển giao thông tin từ một nguồn không tin cậy sang một nguồn an toàn hơn, xác minh nội dung và tải vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Quản lý tag và tài liệu: Kiểm soát được tag và tài liệu theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Duyệt chất lượng: Luồng công việc riêng sẽ cảnh báo cho người dùng và cho phép xét duyệt nội bộ trước khi chuyển comment cuối cùng cho các nhà thầu.

Chuyển giao thông tin bên ngoài: Cung cấp một quy trình đồng nhất và có xét duyệt để chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia dự án, xác định rõ tính chất của các thông tin được chuyển giao.

Dễ truy cập: Có thể làm việc dễ dàng với các nhà thầu và chuyên gia toàn cầu trên cùng một nền tảng.

“Giảm chi phí, trễ hạn và khiếu nại liên quan đến quá trình xét duyệt và phản hồi đối với các yêu cầu thông tin của dự án”