Tài liệu

SACS là một bộ ứng dụng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn chuyên cho công tác thiết kế và phân tích kết cấu các công trình biển bao gồm giàn khoan dầu-khí, trang trại điện gió, kết cấu thượng tầng của tàu FPSO và các giàn nổi. Gần 40 năm tập trung vào những tính năng kỹ thuật chuyên biệt của các công trình này khiến SACS trở thành công cụ phân tích chính cho hầu hết các kỹ sư công trình biển trên thế giới. Hiện nay hầu hết các công ty năng lượng trên thế giới đều coi SACS là phần mềm cần có cho các hãng thiết kế sản phẩm của mình trong suốt vòng đời của công trình.
SACS gồm có 03 lựa chọn sử dụng là: Offshore Structure Enterprise chuyên biệt cho kết cấu chân đế, Offshore Structure Advanced phân tích sàn và kết cấu thượng tầng, và Offshore Structure để bài toán tĩnh trong phân tích kết cấu

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Phân tích phi tuyến sự tương tác giữa đất nền và cọc cho các giàn cố định.

Phân tích các bài toán biến dạng dẻo trong các trường hợp như va chạm, nổ,…

Phân tích các trường hợp bài toán động tiền định, bài toán dựa trên phân tích hàm lịch sử thời gian, bài toán phân tích phổ phản ứng mỏi.

Phân tích các bài toán mỏi theo các phương pháp phân tích tiền định, phương pháp phổ phản ứng, phương pháp lịch sử thời gian

Tính toán chu kỳ dải ứng suất dựa trên các thông số như số liệu sát vềsóng , đường cong thực nghiệm và đường nội suy hệ số tập trung ứng suất được khuyến nghị trong các tiêu chuẩn API, HSE, DNV, DS449 và Norsok Codes

Phân tích tính toán chiều dày của cấu kiện dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế API, AWS, HSE và Norsok tham chiếu tới đường cong mỏi S-N

Phân tích xác định các trường hợp nguy hiểm tích tụ

Phân tích tính toán theo các phổ khác nhau như Pierson-Moskowitz, JONSWAP, Ochi-Hubble… hoặc phổ do người dùng định nghĩa

Phân tích, tính toán mỏi cho cọc đóng

Cho phép xây dựng các đường cong phổ từ các biểu đồ phân tán

Định nghĩa tải trọng tác dụng phụ thuộc vào việc phân loại dạng nút

Xem xét ảnh hưởng từ sự phân tán của sóng

Cho phép sử dụng phương pháp đếm chu trình Rain Flow để xác định được tuổi thọ của cấu kiện theo ISO 19902

Xây dựng mô hình và chia lưới cho các thiết bị nổi, tính toán ổn định và dự đoán được dao động của thiết bị nổi

Dựa trên quy luật Paris để tiên đoán sự phát triển của vết nứt theo chu kỳ ứng suất

Cho phép tính toán dao động cho các phương tiện nổi chịu tác động bởi tải trọng, kiểm tra cho bài toán downstream và tính toán mỏi

Mô hình vỏ, chia lưới vỏ và tính toán ổn định

Cho phép xuất ra mô hình phần tử hữu hạn với mục đích sử dụng để phân tích tính toán kiểm tra ứng suất

SACS là phần mềm chuyên dụng cho công tác phân tích kết cấu công trình biển mà hầu hết các kỹ sư trong ngành trên thế giới đang sử dụng.