Prism G2 là một giải pháp toàn diện bao gồm các chức năng chuyên biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong ngân sách/quản lý ngân sách, sử dụng chi phí hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro của dự án đầu tư trong/ngoài ngân sách. Bằng cách chia nhỏ và theo dõi, quản lý chi tiết chi phí trong từng giai đoạn như: dự toán, ngân sách, thiết kế, mua sắm và xây dựng, thông tin này sẽ là tiền đề đảm bảo thông tin chi phí trong mọi công đoạn từ khi bắt đầu xây dựng được xuyên suốt và thống nhất. Đây chính là phương pháp tối ưu để quản lý hiệu quả chi phí trong quá trình thực hiện công trình và cũng đã được áp dụng thành công tại các công ty lớn trên thế giới.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Kết nối với phần mềm xây dựng dự toán công trình

Kết nối với phần mềm quản lý tiến độ và chi phí dự án

Xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

Kết nối với các phần mềm thiết kế kỹ thuật

Quản lý mua sắm

Quản lý hợp đồng

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Tiếp nhận dữ liệu về dự toán của dự án để xây dựng thông tin ngân sách cho hệ thống (Control Account).

Xây dựng các giai đoạn chi trả trong ngân sách của dự án (Time Phase Budgets).

Cập nhật các cam kết của hợp đồng (Commitments).

Cập nhật chi phí thực tế (Actuals).

Theo sát xu hướng chi phí của dự án (Trends).

Khai báo phạm vi và dự báo thay đổi (Scope & Changes).

Cập nhật tiến độ thiết kế, mua sắm và xây dựng (Engineering, Procurement & Construction Progress).

Kết xuất báo cáo giá trị thu được (Earned Value)

Tính toán giá trị chênh lệch (Variance).

Kết xuất báo cáo chi phí và tiến độ (Cost & Progress).

Kết thúc một giai đoạn báo cáo (Close Reporting Period).

Khả năng tích hợp hệ thống cao (High system integration).

Ngày nay, các dự án ngày càng lớn về quy mô và phạm vi cũng như được quản lý một cách kỹ lưỡng hơn. Không tính toán được giá trị thu về toàn diện, các dự án có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát trước khi bất kỳ ai có thể nhận biết được vấn đề gì đang xảy ra.