Tài liệu

PHAST được sử dụng để phân tích những tình huống có thể xảy ra nguy hiểm về nhân mạng, vật chất và môi trường, để định lượng mức độ nguy hiểm của vấn đề. Hậu quả sau đó có thể được quản lý hoặc giảm thiểu bằng những giải pháp thiết kế trong quy trình hoặc nhà máy, điều chỉnh những quy trình hiệển tại hoặc thực hiện những biện pháp giảm thiểu rủi ro khác.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Sử dụng trong quá trình làm bản vẽ layout

Lên kế hoạch vật tư

Kiểm soát ô nhiễm

Cung cấp đầu vào cho các kế hoạch phòng ngừa rủi ro và quản lý an toàn

Xây dựng kế hoạch phản ứng với rủi ro

Chuẩn bị cho công tác an toàn

Tuân thủ các quy định hiện hành

Phân tích các hoạt động vận hành không đúng tiêu chuẩn

Mô hình hóa

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Tính toán mức xả cho các trường hợp như: Rò rỉ, sự cố do thảm họa, sự cố do van xả hoạt động, sụp mái bồn chứa, thoát lưu chất từ bồn chứa…

Tính toán sự phân tán khí, lỏng, đánh giá tác động khả năng cháy nổ, chất độc hại, từ đó có thể phân tích và đánh giá một cách định lượng những rủi ro có thể xảy ra để có những biện pháp giảm thiểu rủi ro công trình.

Tính toán tần suất rò rỉ.

Phân tích khả năng cháy nổ và nhiễm độc của hóa chất bao gồm: Mô hình hóa tốc độ và trạng thái rò rỉ của lưu chất, mô hình hóa được các dạng cháy nổ như cháy tia, cháy vùng, cháy flash, nổ khí hơi,…

Dựng vùng biểu đồ có nồng độ chất độc hại cao, dự đoán nồng độ độc hại trong không gian kín và mở.

Tính toán lưu lượng rủi ro có thể xảy ra, tính khả năng bắt lửa.

Lập mô hình và xây dựng chu tuyến bức xạ nhiệt trong trường hợp cháy nổ, mô phỏng đám mây khí gây cháy nổ, dựng chu tuyến vùng có áp lực cao trong trường hợp cháy nổ.

Nâng cao khả năng mô hình hóa hợp chất hai giai đoạn trong các loại mô hình dành cho thảm họa, rò rỉ, vỡ đường ống, sự cố do van xả hoạt động,…

Giao diện thân thiện người dùng.

PHAST liên tục được phát triển để đảm bảo luôn là tiêu chuẩn ngành bằng những nghiên cứu R&D và kiểm nghiệm thực tế. Kiểm nghiệm gần đây nhất liên quan đến mô hình hóa LNG, CO2 và Hydro.