Tài liệu

Trong thiết kế hệ thống nổi và các dạng công trình biển, khi nhắc đến phân tích động, không ai là không nghĩ đến Orcaflex do khả năng mạnh mẽ và tính năng kỹ thuật vượt bậc của phần mềm.
Đã được chứng minh qua thời gian, Orcaflex có thể chuyển đổi cách thức mà người dùng đang sử dụng để phân tích và thiết kế bằng cách tạo ra những khả năng xử lý nhanh, chính xác và dễ sử dụng. Điều này khiến toàn bộ quá trình công việc trở nên đơn giản và trực quan hơn bao giờ hết.

Khi người dùng thực hiện những công việc liên quan đến nghiên cứu, phân tích hoặc thiết kế trong lĩnh vực Dầu & Khí, năng lượng tái tạo, hải dương học, địa chấn hoặc thủy hải sản, Orcaflex sẽ mang lại những tính năng vượt trội và linh hoạt nhất. Đồng thời, phần mềm cũng mang lại những lợi ích đáng kể, có thể tạo ra nhiều khác biệt trong công việc hàng ngày.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Mô hình hóa vật thể dạng tuyến

Mô hình hóa vật thể dạng tàu

Mô hình hóa vật thể dạng phao nổi

Mô hình hóa vật thể dạng khối, cẩu và dây neo

Mô tả đầu vào cho môi trường biển

Mô tả đầu vào cho môi trường đáy biển

Định nghĩa, khai báo thông số đầu vào cho các dạng sóng

Định nghĩa, khai báo thông số đầu vào cho các dạng dòng chảy

Định nghĩa, khai báo thông số đầu vào cho các dạng sóng gió

Truy nhập dữ liệu lịch sử cho chuyển động của tàu, độ cao sóng, tốc độ và hướng gió.

Tự động xây dựng mô hình tính

Phân tích mỏi

Giao tiếp với Shear7

Giao tiếp với VIVA

Mô hình dao động

Mô hình theo dõi xoáy nước

Phần tử hữu hạn với 6 bậc tự do tại mỗi nút(node)

Mô hình hóa Full 3D, phi tuyến tính và theo thời gian

Orcaflex là trung tâm của quá trình phân tích và thiết kế cho các công trình hàng hải ngoài khơi.