Tài liệu

Offpipe là phương pháp tính phần tử hữu hạn được phát triển chuyên biệt cho công tác mô hình hóa và phân tính kết cấu những bài toán phi tuyến tính cần giải quyết trong quá trình thi công lắp đặt đường ống ngoài khơi.
Khả năng phân tích của Offpipe bao gồm:

• Phân tích rải ống bằng tàu cho cả phương pháp thông thường, ống cuộn và J-lay,…

• Tính toán ứng suất đường ống, độ dài nhịp và độ lệch theo nhiều địa hình đáy biển khác nhau.

• Phân tích tĩnh quá trình nâng chuyển (davit-lift) trong việc lắp đặt ống đứng (riser) và các đấu nối (tie-in) dưới đáy biển

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Có khả năng mô phỏng, phân tích tĩnh/động (static/dynamic analyses) cho quá trình rải ống của sà lan, tàu, cho cả phương pháp thông thường (conventional lay), phương pháp ống cuộn (reel-lay) và phương pháp J-lay.

Có khả năng tính ứng suất ống trong khi phân tích quá trình rải ống tại các vị trí cong (overbend), võng (sagbend), lựa chọn độ cong và góc đặt ống tại vị trí cầu rải ống (stinger).

Phân tích tĩnh quá trình nâng chuyển (davit-lift) trong việc lắp đặt riser và các tie-in dưới đáy biển.

Phân tích động cho các địa hình đáy biển bằng phẳng và gồ ghề.

Mô phỏng trên cả hai chiều và ba chiều (2D/3D)

Tính toán, phân tích tĩnh nhịp ống cho các đoạn ống đặt trên bề mặt đáy biển gồ ghề, không bằng phẳng.

Có khả năng xác định biên dạng (profile) đáy biển bằng các tọa độ (X,Y) thể hiện cao độ và vị trí các điểm dọc theo tuyến ống. Cũng có thể nhập các tọa độ nàytừ các số liệu khảo sát thực tế.

Có khả năng tham chiếu các ảnh hưởng của lưu chất trong ống, ứng suất bên trong và ngoài tuyến ống cũng như sự giãn nở nhiệt.

Xác định và tính toán được biến dạng hình học, ứng suất, nội lực của nhịp sống.

Mô hình hóa rải ống, quá trình nâng chuyển, đặt ống,… Phần mềm có thể mô hình hóa theo cả phương pháp thông thường, ống cuộn và J-lay.