NozzlePRO là sản phẩm trực quan và dễ sử dụng. Cửa sổ giao tiếp cung cấp các chỉ dẫn đầu vào bằng hình họa mà không cần người dùng phải mất thời gian phán đoán. Phần mềm cho phép phác họa mô hình để xem trực quan kết quả trên màn hình.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Dịch chuyển qua khỏi tiêu chuẩn WRC và Zick: Công nghệ phần tử hữu hạn đã dịch chuyển qua khỏi những giới hạn của phương pháp WRC107, WR297 và Zick, cho phép các kỹ sư thiết kế được những thiết bị an toàn một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

Hỗ trợ bạn trong công việc về FEA: NozzlePro cho phép tạo ra các kết quả dạng hình ảnh hoặc bảng biểu. Hình ảnh có thể hiển thị được bằng DirectX với các kết quả về áp lực, momen, nhiệt độ và tải trọng.

Vòi phun, đai, chân ống và kẹp: NozzlePro được phát triển để nhanh chóng và dễ dàng đánh giá các thiết kế về vòi phun, đai, chân ống và kẹp. Phần mềm có nhiều loại đầu gắn bao gồm dạng hình cầu, hình elip, ASME, hình đĩa, hình trụ và hình nón.

Mô hình trục đối xứng và xếp chồng: NozzlePro cung cấp nhiều lựa chọn về các mô hình trục đối xứng và xếp chồng để lựa chọn các dạng hình học. Chức năng này được bổ sung để cho phép phân tích chính xác hơn về áp lực theo chu kỳ đối với các mép nối của tường

Phần tử hữu hạn: NozzlePro cho phép người dùng sử dụng bất kỳ khớp nối của phần mềm để đánh giá ảnh hưởng của quá trình quá trình lên vòi phun. Khả năng này cho kết quả đánh giá tải trọng và thay thế vòi phun được chính xác hơn. Mặt cắt thẳng, khớp nối, trục khủy, góc… cũng bao gồm trong kết quả phân tích.

Khi bạn cần, NozzlePro luôn sẵn sàng giải quyết các bài toán phân tích FEA của bạn.