Công nghệ mobile LiDAR là công nghệ gắn các máy quét laser lên các phương tiện đi lại như ô tô, tàu hoả… và chạy dọc các tuyến giao thông để thu thập dữ liệu với tốc độ cao, mật độ dày. Mỗi phương tiện giao thông có thể được gắn 1 hoặc nhiều bộ quét. Những máy quét này hầu như luôn luôn kết hợp với các loại thiết bị khác, chủ yếu là máy ảnh số và các hệ thống dẫn đường chuyên dụng.
Ứng dụng phổ biến của công nghệ này là khảo sát các thực thể dạng tuyến như đường phố, đường dây điện, đường sắt, đường thuỷ… Ưu điểm nổi bật của giải pháp là thay vì thu thập các đối tượng một cách riêng lẻ, một mô hình 3D với đám mây điểm thể hiện tất cả các đối tượng trên tuyến sẽ được thành lập, sau đó được sử dụng để thu nhận tất cả các đối tượng cần thiết. Điều này giúp loại bỏ vấn đề thường xả ra với phương pháp truyền thống như đo đạc sót đối tượng, đồng thời tăng độ tin cậy và độ chính xác.

Tính năng nổi bật

Khảo sát toàn diện, năng suất cao, độ chính xác cao

Giảm thiểu công khảo sát thực địa

Mật độ điểm rất cao và có nhiều sản phẩm đồng bộ (ảnh số và đám may điểm)

Có thể chia sẻ rộng rãi cho các bộ phận nội nghiệp cùng sản xuất

Ứng dụng nổi bật

KHẢO SÁT GIAO THÔNG (ĐƯỜNG SẮT – BỘ – THUỶ…)

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC

KHAI KHOÁNG

LẬP MÔ HÌNH ĐÔ THỊ 3D

Video