Các ứng dụng LiDAR mặt đất sử dụng thiết bị quét laser gắn trên các vị trí trên mặt đất, thường là các giá tripod. Công nghệ quét laser mặt đất trên giá cố định là hình thức khảo sát rất phổ biến trong các ứng dụng quy mô nhỏ như vi địa hình, các công trình, công trường…

Dữ liệu đám mây điểm 3D thu được từ các loại máy quét này có thể được kết hợp với hình ảnh kỹ thuật số chụp từ cùng vị trí của máy quét để tạo mô hình 3D thực tế trong một khoảng thời gian tương đối ngắn so với các công nghệ khác. Cách thể hiện sản phẩm 3D dạng này có thể là ảnh số trùm phủ lên đám mây điểm hoặc từng điểm laser được gán mã màu theo giá trị điểm ảnh tương ứng trên sản phẩm ảnh số.

Tính năng nổi bật

Mật độ điểm “siêu” dày

Độ chính xác rất cao

Năng suất thu thập dữ liệu cao

Gọn nhẹ, dễ triển khai

Ứng dụng nổi bật

KHẢO CỔ

KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

NHÀ MÁY CÔNG TRÌNH

KHAI KHOÁNG

GIAO THÔNG

MÔI TRƯỜNG

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Video