Tài liệu

Là phần mềm mô phỏng quá trình đóng cọc được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Phần mềm có giao diện sử dụng thân thiện người dùng và chức năng mạnh mẽ. Những tính năng mới nâng cao được tính chính xác của áp lực, khả năng chống chịu, tính số lần đóng cần thiết và thời gian lắp dựng.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Đơn giản hóa thông tin đầu vào của các phần cọc phức tạp và thiết bị phụ trợ.

Có thể được mô hình hóa phần đầu, cuối và thân cọc.

Thể hiện được biên độ chịu lực và tần suất xảy ra phục vụ nghiên cứu về mỏi.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Tính toán sức kháng chính, ứng suất của cọc trong quá trình thi công đóng cọc.

Cho phép lựa chọn các loại búa đóng và điều chỉnh năng lượng cũng như hiệu suất của búa đóng cọc.

Thể hiện khả năng chịu lực của cọc dựa bằng biểu đồ quan hệ lực đóng và chiều sâu đóng trên cơ sở số liệu về búa đóng cọc và cấu tạo cọc cần đóng.

Cho phép ước lượng tổng thời gian hoàn thành quá trình đóng cũng như xác định số lượng nhát búa đóng được khi đóng qua các lớp đất và cho toàn bộ cọc.

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp phân tích như ST, SA, CPT, API…

Cho phép mô hình và tính toán phân tích được quá trình thi công đóng cọc sau khi dừng đóng vì một nguyên nhân nào đó như nối cọc, do ảnh hưởng thời tiết, hay thay búa…

GRLWeap là phần mềm được lựa chọn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực đóng cọc hàng đầu trên thế giới.