Các dự án đã triển khai

Khu Quản lý giao thông Đô thị số 1

Thiết kế và triển khai hệ thống điều khiển tích hợp trên môi trường GIS, dự án “Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Lợi đến công viên Bạch Đằng), quận 1 – TP.HCM”

Dự án được triển khai nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống điều khiển có thể kết nối nhiều hệ thống quản lý với nhau như hệ thống GIS 3D, hệ thống quản lý, giám sát và điều khiển scada… Các nội dung được hiển thị trong môi trường GIS 3D bao gồm: giao diện người dùng thể hiện các lớp dữ liệu liên quan tới cơ sở hạ tầng, các lớp thông tin GIS, mô hình 3 chiều các đối tượng hạ tầng như: cây xanh, chiếu sáng… Bên cạnh đó, giao diện 3D này cũng sẽ thể hiện vị trí các loại thiết bị, đường ống cáp, cấp điện, cảm biến khác nhau của các hệ thống phụ trợ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: điện, cấp nước, thoát nước cùng với trạng thái hoạt động của chúng và có chỉ thị phù hợp khi có sự cố, hỏng hóc … để phục vụ quá trình kiểm soát, điều khiển và vận hành. Trong dự án này, TrueTech đảm nhận thiết kế, cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị của trung tâm điều khiển đường Nguyễn Huệ; trang bị các hệ thống SCADA và điều khiển tự động âm thanh, ánh sáng, nhạc nước, barier, tưới cây và camera giám sát; xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp trên môi trường GIS (phần cứng, phần mềm và CSDL) và quản lý tài sản và chia sẻ thông tin quản lý qua một cổng thông tin điện tử.

2014 -2015

Thu thập và xây dựng CSDL biển báo giao thông cho hệ thống đường bộ tại Việt Nam

Dự án thu thập dữ liệu biển báo trên các tuyến cao tốc và quốc lộ tại Việt Nam nhằm mục đích xây dựng CSDL biển báo phục vụ chia sẻ thông tin và quản lý duy tu bảo dưỡng. 

2016

MK Survey Sdn Bhd

Khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu bằng công nghệ LiDAR cho việc xây dựng dữ liệu bản đồ địa hình chi tiết cho tỉnh Lembah Klang và Kuantan, Malaysia

Trong dự án này, TrueTech cung cấp dịch vụ, khảo sát và xử lý dữ liệu bằng công nghệ LiDAR nhằm xây dựng và cung cấp một bộ dữ liệu địa hình chi tiết và đáng tin cậy xung quanh khu vực tỉnh Lembah Klang và Kuantan tại Malaysia. Cụ thể, các dịch vụ TrueTech cung cấp bao gồm: 

•Thu thập dữ liệu

•Xử lý dữ liệu: Xử lý dữ liệu GPS; Xử lý dữ liệu Laser; Xử lý dữ liệu ảnh hàng không; Tạo đường đồng mức; Kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm.

2014

Liên doanh Việt Nga Vietsopetro – Viện NCKH&TK Dầu khí Biển

Khảo sát, thiết kế và cấu hình hệ thống quản lý thông tin lịch sử đường ống vận chuyển khai thác dầu khí và các báo cáo chuyên đề

Thông qua khảo sát quy trình quản lý thông tin tuyến ống Bạch Hổ Rồng, TrueTech tiến hành phân tích, thiết kế và cấu hình hệ thống xây dựng  CSDL trên nền GIS phục vụ quản lý thông tin tuyến ống vận chuyển khai thác dầu khí cho Viện NCKH&TK dầu khí biển.

2014

Công ty Thông tin di động VMS

Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng nhà trạm tại các thành phố Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai

Cung cấp hệ thống quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nhà trạm và dịch vụ dữ liệu. Hơp phần GIS TrueTech đảm nhận gồm tư vấn thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, tải nạp dữ liệu vào hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu các thiết bị.

2014

Trung tâm quản lý công trình Hầm Thủ Thiêm TP.HCM

Xây dựng dữ liệu quản lý hạ tầng giao thông cho tuyến Đại lộ Đông Tây (Trung tâm quản lý công trình Hầm Thủ Thiêm quản lý) và khu vực TP.HCM dựa trên công nghệ bay chụp LiDAR và công nghệ Earthmine

Thành lập xây dựng dữ liệu quản lý hạ tầng giao thông khu vực tuyến Đại lộ Đông Tây và khu vực TP.HCM dựa trên công nghệ bay chụp ảnh Lidar, công nghệ Earthmine.

2013 – 2014

Trung tâm ứng dụng Công nghệ GIS thành phố HCM (Sở Khoa học – Công nghệ)

Ứng dụng công nghệ LiDAR để xây dựng mô hình 3D phục vụ quản lý đô thị tại tp. Hồ Chí Minh

Sử dụng công nghệ bay chụp LiDAR, khảo sát theo đường cơ sở các thành phố để xây thu thập dữ liệu, dựng mô hình 3D, tích hợp vào hệ thống GIS phục vụ quản lý đô thị tp. Hồ Chí Minh với các đối tượng chính sau: tòa nhà (LOD1, LOD2, LOD3), đường giao thông, cây xanh và các hạ tầng đô thị khác.

2012

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ứng dụng công Dự án Hệ thống thủy lợi phía Bắc sông Chu và phía Nam sông Mã, Việt Nam

Dự án này triển khai nhằm mục đích giúp Việt Nam cung cấp cho nông dân với các dịch vụ thủy lợi đáng tin cậy để tăng sản lượng, thu nhập nông thôn, và an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự án sẽ xây dựng và nâng cấp khoảng 58 km kênh mương chính và hệ thống phân phối kênh bậc thấp để cung cấp hệ thống thủy lợi bơm hiện có, thu hút nước từ các con sông Chu và Mã. TrueTech tham gia với vai trò thu thập số liệu, dữ liệu và chuẩn hóa thành CSDL GIS; lập các bản đồ chuyên đề môi trường, xã hội, kinh tế, tái định cư…; hỗ trợ chuyên gia trong các lĩnh vực khác sử dụng phân tích không gian và tham gia điều phối các chuyên viên địa phương.

2010 – 2011

Công ty Aerial Topo-photography Survey (APT)

Ứng dụng giải pháp LiDAR để xây dựng bản đồ địa hình cho các thành phố tại Việt Nam: Giai đoạn 2 – Các thành phố phía Nam

Sử dụng công nghệ bay chụp LiDAR, khảo sát theo đường cơ sở các thành phố để xây dựng bản đồ nền và dữ liệu địa hình tích hợp vào hệ thống GIS, phục vụ quản lý thành phố.

2010 – 2011

Công ty MK Survey (MKS)

Ứng dụng giải Sử dụng công nghệ LiDAR trong xây dựng bản đồ địa hình cho khu vực hồ chứa Timah Tasoh, Malaysia

Khảo sát lưu vực sông để xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ công tác quản lý nhờ công nghệ bay quét LiDAR.

2010

Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai hệ thống tích hợp và bảo trì dữ liệu nền tp. HCM vào hệ thống TFMS của Viễn thông TP.HCM

Tích hợp dữ liệu nền TP.HCM vào hệ thống TFMS và bảo trì hệ thống TFMS của Viễn thông TP.HCM.

2009 – 2011

Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng

Giám sát thời gian thực, điều hành và quản lý giao thông công cộng sử dụng công nghệ GIS

Trong dự án này, với vai trò nhà cung cấp thiết bị mạng không dây truyền dẫn CSDL và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu GIS, TrueTech tham gia vào việc thực hiện khảo sát và đánh giá hiện trạng;  Thiết kế CSDL GIS; giám sát và điều hành việc thu thập dữ liệu (tuyến, bến, bãi, xe và các yếu tố hạ tầng giao thông khác) và cài đặt hệ thống phần mềm quản lý trên các máy tính để bàn.

2009

Công ty Aerial Topo-photography Survey (APT)

Ứng dụng giải pháp LiDAR để xây dựng bản đồ địa hình cho các thành phố tại Việt Nam: Giai đoạn 1 – Các thành phố phía Bắc

Sử dụng công nghệ bay chụp LiDAR, khảo sát theo đường cơ sở các thành phố để xây dựng bản đồ nền và dữ liệu địa hình tích hợp vào hệ thống GIS, phục vụ quản lý thành phố.

2008 – 2010

Sở Khoa học Công nghệ tp. Hồ Chí Minh

Triển khai công nghệ GIS trong quản lý và lập kế hoạch du tu, nâng cấp và xây mới hạ tầng giao thông, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý và lập kế hoạch duy tu nâng cấp và xây dựng mới hạ tầng giao thông.

2008 – 2009

BQL dự án Sở địa chính TP. HCM/JICA

Dự án GM-LandReg (giai đoạn 2)

Ở giai đoạn này, TrueTech thực hiện hợp phần kiểm tra và đánh giá hiện trạng, thiết kế CSDL đất đai đô thị và xây dựng các chức năng GIS, nâng cấp phần mềm GM-LANDReg phục vụ quản lý đất đai đô thị.

2006 – 2007

Ban Quản lý các dự án đường thủy, World Bank

Khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý đường sông (River Management Information System – RMIS)

Cơ sở dữ liệu RMIS lưu trữ và quản lý thông tin đường thủy cho toàn bộ các sông kênh thuộc sự quản lý của Chi cục đường thủy nội địa phía Nam. Vì khu vực quản lý bao trùm lên rất nhiều tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam nên khối lượng dữ liệu trong RMIS là rất lớn. Dựa trên khảo sát và những đánh giá chi tiết về mục tiêu dự án cũng như làm rõ quy trình quản lý và đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu, TrueTech đã thiết kế và triển khai hệ thống quản lý thông tin đường sông với đầy đủ các chức năng sau:
•Xây dựng CSDL cho Chi cục đường thủy nội địa
•Duy trì và cập nhật số liệu
•Phát triển và tùy biến phần mềm đáp ứng các yêu cầu chuyên môn trong quản lý của Chi Cục đường thủy nội địa và phát triển một số ứng dụng có liên quan bao gồm cả các giao diện phù hợp với người dùng.
•Thiết kế và xây dựng bản đồ trên Web
•Đào tạo các khóa học về quản lý và sử dụng hệ thống.

2005 – 2006

Tập đoàn ALMEC

Cung cấp bản đồ nền cho các chương trình phát triển đô thị toàn diện tại Thủ đô Hà Nội

Nhằm phục vụ cho các chương trình phát triển đô thị, TrueTech tiến hành chuẩn bị, cung cấp các dịch vụ dữ liệu GIS: Chuẩn bị bản đồ nền, bản đồ sử dụng đất, các bản đồ chuyên đề và dữ liệu liên quan. Cụ thể :
• Chuẩn bị bản đồ nền và bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1:50,000 
• Chuẩn bị bản đồ nền và bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1:25,000 
• Chuẩn bị bản đồ nền và bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1:5,000 
• Chuẩn bị bản đồ nền tỷ lệ 1:2,000 
• Chuẩn bị các bản đồ chuyên đề và dữ liệu liên quan.

2005

Công ty dịch vụ viễn thông và bưu điện HCM

Dự án triển khai hợp phần viễn thông GIS & GCOMMS

Với dự án này, TrueTech triển khai các hoạt động khảo sát và đánh giá điều kiện thực tế; thiết kế cơ sở dữ liệu GIS (cơ sở đất đai dạng số chi tiết tới cấp hộ gia đình); tiến hành cài đặt các chức năng GIS trên máy tính để bàn và các chức năng tùy chỉnh cho O&M cũng như cung cấp dịch vụ đào tạo và hỗ trợ khách hàng.

2004 – 2008

Ban Quản lý dự án giao thông

Dự án Nâng cao năng lực quản lý giao thông vận tải Hà Nội

Nhằm mục đích cải thiện giao thông đô thị thành phố Hà Nội, dự án Nâng cao năng lực quản lý giao thông vận tải Hà Nội đã được triển khai mà trong đó, TrueTech là nhà thầu thực hiện một số hợp phần sau của dự án: Triển khai hệ thống GIS quản lý cơ sở dữ liệu giao thông đô thị, tạo và duy trì mạng lưới đường giao thông, thực hiện phân đoạn động và phân tích mạng tuyến tính, tìm kiếm các phần đường với lưu lượng giao thông cao, hoặc tìm kiếm các phần cần điều chỉnh; cho phép tạo ra các bản đồ chuyên đề về hiện trạng chất lượng vỉa hè, dữ liệu về tai nạn và lưu lượng trung bình hàng ngày.

2002 – 2003