Radar

Tích hợp dữ liệu Radar Seasonde trong hệ thống thông tin hàng hải PORTUS

PORTUS là hệ thống Thông tin Hàng hải triển khai trên nền web tiên tiến, cho phép nhiều người dùng, với các vai trò phân cấp khác nhau, cùng xem, khai thác, chia sẻ và quản lý các sản phẩm dữ liệu radar SeaSonde (hãng CODAR).

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US