Author Archives: Bùi Mạnh Linh

Giải pháp định tuyến, phân luồng phương tiện quá tải, quá khổ (Siêu trường- siêu trọng)

Giải pháp SafeHaul của Hexagon này giúp người dùng lập kế hoạch lộ trình và ưu tiên các giải pháp an toàn, đảm bảo ứng phó với sự cố nhanh và hiệu quả, tăng cường an toàn và giảm thiểu thời gian gián đoạn lưu thông.

Giải pháp HxGN ứng dụng giám sát nông vụ

Dựa trên khả năng thống kê, phân tích dữ liệu cảm biến và viễn thám, giải pháp nông nghiệp của HxGN cung cấp thông tin cụ thể nhất về sức khỏe, mật độ và tình trạng cây trồng, lập kế hoạch sản xuất, đưa ra các quyết định và dự đoán cho các nhà quản lý nông nghiệp.