SmartSketch tạo hiệu quả kinh tế cho tổng thầu EPC và Nhà vận hành trong toàn bộ vòng đời của công trình bằng cách tăng năn suất, giảm chi phí và tự động hóa ở mức độ cao cho những công việc chi tiết. Là một sản phẩm về vòng đời công trình tốt nhất của Hexagon’s PPM, SmartSketch là công cụ tối ưu để truy jxuatas bản vẽ theo quy trình công việc của người dùng.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Sử dụng lại và nâng cao dữ liệu quá khứ

Giảm thời gian sản xuất

Phù hợp với quy trình công việc của người dùng

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Thiết kế theo tham số: Nhập tham số để tiết kiệm thời gian và nâng cao tính toàn vẹn dữ liệu khi tạo ra các bản vẽ mới.

Bản vẽ chính xác: Sử dụng tọa độ và kích thước thực tế để tạo ra các bản vẽ thiết kế chất lượng cao cho công tác xây dựng và bảo trì công trình.

Nâng cao giá trị của dữ liệu quá khứ: Có khả năng đọc và viết theo những định dạng CAD truyền thống AutoCAD và MicroStation.

Bổ trợ cho công cụ thiết kế hướng dữ liệu: Có thể sử dụng được ở moi giai đoạn thiết kế từ bản vẽ P&ID ban đầu cho đến bản vẽ chế tạo sau này. Giải pháp tăng cường khả năng xuất bản vẽ cho Smart 3D.

Mở rộng quy trình công việc: Có thể dễ dàng cấu hình để kết nối và thực hiện công việc nhằm nâng cao quy trình công việc của người dùng.

Có khả năng thay đổi những icon cũ thành những icon chất lượng cao.

SmartSketch là một sản phẩm sáng tạo cho công việc kỹ thuật trong đó có kết hợp các công nghệ hàng đầu thế giới về xây dựng biểu đồ và vẽ kỹ thuật.