Nhà vận hành thường phải giải quyết khối lượng lứn các tài liệu, bản vẽ, data sheet không thông minh và không có cấu trúc. Những tài liệu này cũng thường bị trùng lắp trong các folder và cơ sở dữ liệu. HxGN SDx® Operations (thành phần của HxGN SDx) là một giải pháp quản lý thông tin được thiết kể phục vụ quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp bằng cách giải quyết nút thắt này theo một cách thực tế và tiết kiệm chi phí. Giải pháp được sử dụng để tạo ra một môi trường vận hành an toàn và hiệu quả từ chính những nhân viên vận hành hàng ngày.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Hỗ trợ ra quyết định với đầy đủ thông tin

Giảm thiểu rủi ro

Nâng cao an toàn

Nâng cao hiệu quả

Số hóa dữ liệu

Nâng cao khả năng truy cập vào thông tin thiết kế với mức chi phí thấp hơn và triển khai nhanh hơn.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Thu thâp dữ liệu: Bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi số chính là thu thập dữ liệu lịch sử và thông tin tag.

Quản lý thay đổi: Khi dữ liệu lịch sử được thu thu thập, quản lý thay đổi sẽ giúp tạo dựng được bản sao kỹ thuật số công trình một cách chính xác.

Quản lý tag và tài liệu: Kiểm soát được tag và tài liệu theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Cộng tác: SDx Connectors bao gồm SAP PM, OSIsoft và Leica TruView.

Nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất: Khi dữ liệu đã được thu thập, dữ liệu vận hành và bảo dưỡng cùng với hệ thống sẽ trao đổi cùng nhau.

Dễ truy cập: Có thể làm việc dễ dàng với các nhà thầu và chuyên gia toàn cầu trên cùng một nền tảng.

“Bạn có thể tiết kiệm được hàng trăm ngàn Euro hàng năm khi sử dụng phần mềm này.”

Danny van der Krogt – Wintershall Nordzee