Trong một thế giới bị giới hạn về nguồn lực thì mục tiêu kinh doanh luôn là hiệu quả và kinh tế. Trong an toàn vận hành công nghệ, tránh được những mất mát có thể xảy ra theo những kịch bản khác nhau sẽ tiết kiệm được phần lớn chi phí cho doanh nghiệp. Quản lý rủi ro là thực tế nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể (ALARP). Điều này có nghĩa sẽ đảm bảo được khả năng đầu tư vào những lĩnh vực tối ưu nhất.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Phân tích theo hướng có lợi về chi phí

Phân tích rủi ro do cháy và nổ (FERA)

Phân tích rủi ro tòa nhà có người ở (OBRA)

Phân tích rủi ro lượng hóa (QRA)

Thiết kế dựa trên kết quả phân tích rủi ro

Phân tích cảm quan

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Quản lý rủi ro qua vòng đời tài sản: Safeti mô hình hóa cả hậu quả và rủi ro trên cùng một giao diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng quản lý hiệu quả những loại rủi ro khác nhau.

Đánh giá chỉ số rủi ro chính để tiến hành LARP: Bằng nhiều cách thiết lập nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu cảm quan, người dùng đễ dàng đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp giảm thiểu rủi ro theo quy trình ALARP của mình.

Thiết kế dựa trên kết quả phân tích rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả vận hành: Safeti hỗ trợ nhận diện các yếu tố gây ra rủi ro cao nhất để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả cũng như làm tiền đề cho những đánh giá rủi ro sau này.

Đánh giá rủi ro tòa nhà có người ở: Module 3D Explosions cung cấp: Phân tích vụ nổ trên nền 3D; mô hình hóa những điểm xảy ra rủi ro cho tòa nhà; xây dựng đường cong quá nhiệt và áp suất; tạo lập đường viền tần suất về ảnh hưởng của hậu quả rủi ro.

“Với việc sử dụng Safeti, chúng tôi đã mở rộng được năng lực chuyên môn của mình trong lĩnh vực phân tích rủi ro lượng hóa cho đường ống vận chuyển khí. Điều này cho phép chúng tôi bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới hoàn toàn liên quan đến QRA”

TS. Urban Neunert – Chuyên gia kỹ thuật an toàn, Công ty Tư vấn ILF.