Quản lý dự án liên quan đến công việc, ngân sách và lập tiến độ có nghĩa là liên quan đến sự kiểm soát. Những dự án phải hoạch định nhanh chóng để tận dụng những cơ hội kinh doanh quan trọng và giữ cho chi phí thấp. Những kế hoạch này phải được thực thi tốt đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố: tiến độ, nguồn lực và chi phí.
Primavera P6 được xây dựng đặc biệt để ứng dụng cho việc quản lý dự án và tối ưu hoá nguồn lực, chi phí nhằm hoàn thành dự án đó. Nó mang tính chuyên nghiệp cao mang lại hiệu quả thiết thực cho người sử dụng thông qua các công cụ phân tích tiến độ mạnh mẽ, dự báo chi phí chính xác và cung cấp những mối liên kết chặt chẽ giữa đơn vị thiết kế, thi công, chủ đầu tư và nhà thầu.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Quản lý danh mục dự án

Quản lý tiến độ dự án

Quản lý chi phí dự án

Quản lý nguồn lực dự án

Tích hợp dự toán và BIM

Phân tích tình trạng dự án

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Cân đối nguồn lực cho doanh nghiệp: Primavera P6 cung cấp tính năng quản lý danh mục dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cân đối các yếu tố về nguồn nhân lực, tiến độ và chi phí phải bỏ ra trong việc điều chuyển giữa những yếu tố này giữa các dự án khác nhau đang được thực hiện.

Đường cơ sở và đường tiến độ dự án: Primavera P6 cung cấp tính tạo lập đường cơ sở của dự án theo đúng thời hạn của hợp đồng. Theo thời gian của dự án, người dùng có thể dựa vào tiến độ hiện tại của dự án để cho ra kết quả hiển thị tình trạng của dự án so với cơ sở của hợp đồng nhằm giúp nhanh chóng phát hiện những dự án nào đang đúng, vượt hoặc trễ tiến độ để có những hành động can thiệp kịp thời.

Công cụ phân tích và lập tiến độ hoàn thiện đảm bảo mục tiêu dự án : Primavera P6 cung cấp các công cụ thân thiện và dễ sử dụng nhằm quản lý từ những dự án đơn giản nhất đến những dự án phức tạp theo nhu cầu của người sử dụng. Primavera P6 cho phép người sử dụng định hướng và phân tích các mối quan hệ theo các sơ đồ PERT và theo dõi theo kiểu logic.

Hoạch định và triển khai, phân công công việc dự án dễ dàng: Thay vì hoạch định dự án ngay từ những thứ lộn xộn, giám đốc dự án và người lập kế hoạch có thể tìm ra cách ứng dụng thực tế tốt nhất với dự án mới bằng các phương pháp hiện đại đã tích hợp sẵn trong phần mềm.

Ra quyết định tốt hơn trong môi trường hợp tác: Với tính năng phân tích tiến độ, chi phí và nguồn lực luôn được cập nhật, người quản lý dự án có đầy đủ thông tin để ra quyết định một cách chính xác hơn.

Các công cụ tạo báo cáo chuyên biệt: Primavera P6 được xây dựng và tích hợp những công cụ báo cáo phong phú để thoả mãn những yêu cầu phức tạp nhất từ phía người sử dụng.

Primavera P6 là giải pháp dễ sử dụng, nhanh gọn và mạnh mẽ nhất trong việc ưu tiên, lập kế hoạch, quản lý và đánh giá dự án nói riêng và danh mục dự án nói chung.