Tài liệu

MOSES là phần mềm phân tích thủy tĩnh và thủy động lực học, nhằm tính toán và mô phỏng các công trình nổi ngoài khơi. Khả năng phân tích của phần mềm có thể được ứng dụng phục vụ tính toán tần suất và thời gian trong quá trình thi công lắp đặt kết cấu siêu trường trên biển cũng như sự hoạt động cho tàu FPSO hay các dạng công trình nổi khác. Hơn 30 năm tập trung vào những tính năng kỹ thuật chuyên biệt của các công trình này khiến MOSES trở thành công cụ phân tích chính cho hầu hết các công trình lắp đặt trên biển trên thế giới.
MOSES hiện có 03 lựa chọn cho các công tác thiết kế là: MOSES, MOSES Advanced và MOSES Enterprise.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Sử dụng công thức Morison để tổ hợp cho bài toán tấm và ống hoặc dùng để mô phỏng kết cấu dạng bán chìm, hay phương tiện nổi

Tạo mô hình kết cấu được xử lý cho một hoặc nhiều vỏ tàu và kết cấu ống, hoặc các vật liệu dạng tấm, các thành phần đó được lắp ráp thành một thể thống nhất

Tự động tạo ra hệ lưới tính toán cho thủy tĩnh, thủy động và các thép tấm. Phần mềm sẽ tự làm trơn hệ lưới và tính toán ra các điểm giao, điểm nhập và các đa giác khác nhau được sử dụng trong hệ lưới tính toán

Tích hợp sẵn thư viện mô hình cho nhiều dạng tàu, công trình nổi

Tự động tính thể tích/trọng lượng dằn nước để duy trì hệ thống cân bằng theo cấu hình tình trạng hệ thống (mớn nước, góc quay, góc chúi mũi) và tải trọng

Tính toán khối lượng nước dằn tối thiểu cần thay đổi để đạt được vị trí cân bằng mới trong quá trình dằn nước ổn định

Tạo ra sơ đồ đường cong thủy tĩnh, bảng tổng hợp giá trị mớn nước, góc nghiêng, choán nước, diện tích mặt nước, vị trí tâm nổi, tâm quay, giá trị KM dọc trục/ngang trục, tải trọng cần thiết thay đổi mớn nước, mô –ment góc quay (góc chúi mũi)

Tính ổn định trong bài toán toàn vẹn và hư hỏng. Kết quả gồm moment lật do gió, moment phục hồi, tỉ số năng lượng phục hồi, kiểm tra điểm ngập nước, …

Tính toán ra các giá trị mô ment uốn, chuyển vị dọc tàu khi tải trọng tác dụng, dằn ballast

Tính toán hạ thủy chân đế

Xác đinh lực trôi dạt của sóng và có thể được mô phỏng theo hàm phi tuyến tính trong phương pháp mô phỏng sóng điều hòa

Xác định tính toán các tải trọng môi trường như dòng, phổ sóng và gió

Tính toán hệ số đáp ứng RAO

Tự động tính cân bằng hệ thống đa thân tích hợp cả lực gió

Cho phép các điểm neo có thể được tự động dịch chuyển để đạt được sức căng dây neo yêu cầu

Linh hoạt thay đổi vị trí của nhiều khối thân, các liên kết giữa các khối sẽ tự động điều chỉnh để hệ thống cân bằng

Mô phỏng quá trình cẩu nhấc /hoặc làm ngập kết cấu phục vụ cho quay lật kết cấu

Tính các bài toán biến dạng lớn cho các phần tử dạng dầm

Tích hợp sẵn lý thuyết tính toán Strip, cho phép tính toán nhanh và hiệu quả đối với dạng thân tàu truyền thống

Tích hợp lý thuyết tính toán 3D diffraction dùng để ghi lại ảnh hưởng tương tác lẫn nhau dưới đáy thân

Mô phỏng để xác định lịch sử thời gian về phản ứng của hệ thống

Mô phỏng bài toán động theo miền thời gian với 6 bậc tự do

Phân tích ứng suất các phần tử thanh và các nút liên kết theo miền tần số

Xem xét các tác động của động lực học trong bài toán động và tính toán bền cho hệ kết cấu

MOSE là phần mềm chuyên dụng cho công tác phân tích thủy tĩnh và thủy động lực học mà hầu hết các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này trên thế giới đang sử dụng.