LiftPlanner là phần mềm tính toán và thiết kế cẩu trên mô hình 3D. Phần mềm được tùy biến để bao gồm cả công tác thiết kế cẩu trên tàu trong đó bao gồm cả việc tạo các phần tử trong môi trường tính cẩu. Phần mềm tích hợp sẵn các công cụ cho phép tạo ra các cấu kiện trong môi trường cẩu lắp như các dầm, cột, bồn bể, thiết bị phụ trợ…

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Mô hình 3D dựng sẵn cho hệ thống cẩu trên tàu.

Nhiều tuyến khác nhau để thi công cẩu.

Được xây dựng để tiếp nhận những biểu đồ tải trọng cho cẩu.

Đưa ra cảnh báo khi xảy ra trường hợp va chạm giữa hai khối và góc giới hạn khi tiến hành thực hiện cẩu lắp.

275 choker dựng sẵn với dữ liệu về tải trọng và chủng loại.

Được xây dựng để tính tổng tải trọng toàn cẩu.

Tích hợp sẵn thư viện cho hầu hết các loại móc cẩu từ 6-700 tấn.

Tích hợp sẵn chương trình cho phép tạo ra các thiết bị như bồn áp lực, dầm, cột hay là đường ống.

Cho phép chuyển đổi các hệ đơn vị từ Imperial sang Metric hoặc ngược lại.

Phần mềm có thể tạo ra các bản vẽ để lên kế hoạch và lưu trữ thông tin về cẩu. LiftPlanner tương thích với AutoCAD 2016 đến 2022 hoặc BricsCAD và Windows.