Tài liệu

Phân tích hệ thống điện là một môn khoa học mới, trong đó “biên dịch” và cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm và sử dụng các mô hình thuật toán phức tạp để đánh giá tình trạng của hạ tầng điện. Giống như phân tích mô hình doanh nghiệp, phân tích hệ thống điện cho phép đơn vị thẩm định một cách chính xác và khách quan tổng thể hệ thống điện, để từ đó nâng cao khả năng vận hành an toàn.
Các sản phẩm EDSA’s Paladin® cho phép kiểm tra và chẩn đoán các tín hiệu quan trọng của hạ tầng điện. Khi phát hiện một triệu chứng bất kỳ, sản phẩm tự động tìm hiểu các yếu tố xung quanh để xem xét nhằm xác định thời điểm và địa điểm xảy ra vấn đề.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Giao diện đồ họa người dùng: Graphical undo & Redo, Graphical Alignment Tools, Group Rotation, Coloring Based on Voltage level (Theme Manager), Auto-Select

Tiêu chuẩn: International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nuclear Regulatory Commission (NRC), Department of Defense (DoD), NATO, Det Norske Veritas (DNV)…

Mô phỏng Arc Flash: Dựa trên kết quả kiểm tra theo IEEE-1584 và khuyến cáo theo NFPA-70E, sản phẩm hỗ trợ người dùng dự đoán khả năng sụt giảm năng lượng do một nguyên nhân nào đó gây ra.

Phân tích lỗi: Nhanh chóng và chính xác tính toán được ảnh hưởng của lỗi dòng điện 3 pha, 1 pha và hệ thống phân phối điện 1 chiều.

Thiết lập thiết bị bảo vệ: Được thiết kế để thiết lập các thiết bị bảo vệ trong hệ thống điện 3 pha, 1 pha và 1 chiều, bao gồm cả mạng lưới truyền tải Distance Relay Coordination.

Phân tích dòng điện: Cho phép người dùng thực hiện các thử nghiệm cân bằng tải dòng 3 pha và 1 pha theo bất kỳ cấu hình mạng nào.

Phân tích sóng hài: Được thực hiện khi có các thiết bị được kết nối vào hệ thống điện có tạo ra sóng hài như chỉnh lưu, hồ quang, AC/DC,…

Tối ưu hóa tính toán: Bao gồm thư viện các giải pháp cho các bài tính toán về điện.

Đảm bảo độ tin cậy: Cho phép người dùng có thể đánh giá chính xác và hiệu quả về độ tin cậy của hệ thống phân phối điện.

Không thực sự hiểu tình trạng của hạ tầng điện hoặc không biết làm cách nào để đọc được các “tín hiệu nguy hiểm” sẽ khiến cho quá trình vận hành của bạn gặp nhiều rủi ro. EDSA’s Paladin® là nền tảng duy nhất có thể đọc và chẩn đoán những tín hiệu này, đồng thời dự đoán được chính xác khi nào và ở đâu những lỗi như thế có thể xảy ra.