Tính năng nổi bật

Nén hình ảnh chất lượng cao

Lưu trữ dữ liệu quan trọng trong khi tiết kiệm được không gian và chi phí lưu trữ, thực hiện nén với cả dữ liệu hình ảnh và dữ liệu đám mây điểm. Thuật toán nén Wavelet được sử dụng, đạt tỷ lệ nén 15:1 ở mức chất lượng tốt.

Kết nối dữ liệu thời gian thực cho các thành phố thông minh

Tạo các tập tin EWC với tốc độ cao (25MB/s) và đóng gói, giao hàng theo chuẩn công nghiệp.

ERDAS ECW / JP2 SDK

Các cơ quan an toàn công cộng sử dụng GeoMedia để phân tích các truy vấn trực tiếp để có kết quả nhanh, xác định các điểm nóng của sự kiện để giảm thiểu và chạy các truy vấn lịch sử để có dự báo các vấn đề chi tiết trong tương lai.

Đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải

GeoMedia hỗ trợ các cơ quan giao thông vận tải quản lý và phân tích mạng lưới vận tải của họ, tạo báo cáo và xác định các hành động thích hợp để đảm bảo an toàn trên đường.

Hỗ trợ ra các quyết định nhanh chóng

GeoMedia cung cấp cho các nhà phân tích quốc phòng khả năng tích hợp và hiển thị dữ liệu ngay lập tức để phát hiện các mục tiêu và điểm quan tâm nhằm đưa ra các quyết định vận hành quan trọng.

Nghiên cứu tình huống

Lập bản đồ quốc gia Đức

Tận dụng bộ dữ liệu không gian các tổ chức khai thác theo các mục đích khác nhau ở quy mô quốc gia là một thách thức to lớn, nhất là khi quyền sở hữu dữ liệu được phân cấp giữa các đơn vị trong cùng một tổ chức. Hexagon Geospatial và đối tác GEOSYSTEMS (Đức) đã triển khai một dự án hỗ trợ Công ty điện và khí đốt hàng đầu châu Âu – RWE Deutschland AG, tổ chức và quản lý dữ liệu không gian địa lý cho toàn bộ đất nước Đức, bao gồm hơn 365.000 km vuông đất liền.

Tìm hiểu thêm »

Case Study RWE 735x400
map india 1

Nén hình ảnh có kích thước bằng Terabyte thành một nguồn chân lý duy nhất

GeoSpace International là nhà cung cấp giải pháp chụp ảnh hàng không kỹ thuật số và GIS/GPS/viễn thám hàng đầu ở Nam Phi. Dữ liệu được thu thập hàng ngày khiến cho tổ chức này gặp phải vấn đề lớn trong lưu trữ và quản lý. Sử dụng công nghệ nén từ Hexagon, GeoSpace International đã nén 46.000 tệp hình ảnh thành một tệp khảm. Bản đồ nền duy nhất có độ phân giải 50 cm này được truyền tải hàng ngày cho hàng nghìn người dùng, từ một nguồn cung cấp duy nhất cho nhiều cơ quan và tổ chức trên toàn Nam Phi.

Tìm hiểu thêm »

Chia sẻ dữ liệu Bản đồ quốc gia, Ấn Độ

Trung tâm Tin học Quốc gia (NIC) là đơn vị cung cấp dịch vụ bản đồ hàng đầu trong lĩnh vực quản trị điện tử cho chính phủ Ấn Độ. Với dịch vụ web hình ảnh quốc gia được phát triển đầy đủ, NIC đảm bảo chính quyền bang và các ban ngành trên khắp Ấn Độ có quyền truy cập vào 5 TB bản đồ cơ sở có độ phân giải cao trên toàn quốc được hiển thị với tốc độ ấn tượng: bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh và bản đồ chuyên đề theo tiêu chuẩn không gian địa lý toàn cầu.
Dịch vụ web này được sử dụng trong các ứng dụng chính phủ điện tử và chia sẻ cho người dân dưới dạng các dịch vụ cung cấp điện tử nhằm cải thiện quy hoạch và quản trị tốt.

Tìm hiểu thêm »

DkVfg7EXoAAEKnp

Video