Công tác dự toán trong các dự án đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nên kế hoạch tài chính cho một dự án đầu tư xây dựng nói chung và cho các dự án dầu khí nói riêng. Kế hoạch này là nền tảng cho công tác quản lý – kiểm soát mọi chi phí của dự án, và mặc dù việc lập dự toán không tạo ra một cái gì hữu hình cho sản phẩm cuối cùng của một dự án, nhưng đó lại là một phần quan trọng không thể thiếu của kế hoạch tổng thể cho phép đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Thư viện dữ liệu về nhân sự

Thư viện dữ liệu về thiết bị

Thư viện dữ liệu về vật tư

Thư viện dữ liệu về nhà cung ứng

Thư viện dữ liệu về line item

Thư viện dữ liệu về vật tư tiêu hao

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Tính toán chi phí của dự án đầu tư: Phần mềm CostOS cung cấp các tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ người sử dụng trong việc tính toán chi phí của các dự án đầu tư một cách thuận tiện.

Quản lý chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án: Với tính năng mạnh mẽ, linh hoạt, CostOS cung cấp các chức năng hỗ trợ người sử dụng quản lý chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả chi phí CAPEX và OPEX.

Hệ thống các thư viện dữ liệu phù hợp với khu vực Đông Nam Á: CostOS sử dụng nhiều thư viện dữ liệu sẵn có như NODOC, Richardson, RS Means, Spon’s… Ưu điểm của các thư viện dữ liệu này là phong phú, được cập nhật định kỳ, được thiết kế phù hợp với nguồn lực (kỹ thuật, con người, …) của khu vực Đông Nam Á.

Khả năng kết nối với các phần mềm khác: Phần mềm CostOS hoàn toàn có thể tích hợp với phần mềm Primavera P6 và rất nhiều phần mềm khác: Excel, MS Project, SmartPlant, PDS, PDMS,…

Tích hợp BIM: CostOS nhúng công nghệ BIM để hỗ trợ người dùng có thể làm việc trực tiếp với các mô hình hình học.

Khả năng xuất báo cáo: Phần mềm CostOS cung cấp rất nhiều tùy chọn (tổng hợp, chi tiết theo từng hạng mục công việc, từng đầu việc, theo nguồn lực, chi phí …) để xuất ra báo cáo dưới dạng bảng tính Excel, biểu đồ, …

CostOS được thiết kế chuyên biệt để trở thành công cụ thao tác hàng ngày cho những người làm về dự toán công trình.