Tag Archives: RDAS APOLLO 2022

ERDAS APOLLO 2022 – Phiên bản cập nhật và những tính năng mới

Phiên bản cập nhật của phần mềm này đem đến nhiều tính năng mới và cải tiến trên toàn bộ nền tảng, bao gồm giao diện tạo kiểu dựa trên véc tơ mới, APOLLO Studio mới, trình phân tích siêu dữ liệu mới và cập nhật, và các cải tiến của Catalog Explorer.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US