Viện NIPI – VietsovPetro ứng dụng phần mềm ETAP trong các dự án thiết kế, sửa chữa và bảo dưỡng công trình dầu khí.

Write a Reply or Comment