Giải Pháp Quản Lý Thông Tin Công Trình ( PIMS )

Với các dự án lớn thì trong các giai đoạn triển khai: Pre Feed, Feed, Detail Design, Construction, Commissioning thì công tác quản lý và chuyển giao tài liệu kỹ thuật và hồ sơ đơn hàng lại mang đến nhiều khó khăn/thách thức ảnh hưởng tới chất lượng/chuyên môn dự án, chậm tiến độ/kế hoạch dự án và tiêu tốn thêm nhiều chi phí dự án.

geospatial sdi gis

Nhóm Giải Pháp PIMS Với Các Lợi Ích

list

Quản lý thống nhất danh mục tài liệu kỹ thuật dự án giữa các bên tham gia thực hiện dự án và nội bộ triển khai.

file-transfer

Tổ chức và thiết lập phương thức chuyển giao tài liệu/dữ liệu của các bên tham gia thực hiện dự án và chuyển giao nội bộ.

planning

Theo dõi/giám sát tình trạng thực hiện tài liệu kỹ thuật, review/comments chuyên môn của các bên tham gia và nội bộ.

calendar

Thống nhất và giám sát tiến độ hoàn thành tiến độ của các bên tham gia và nội bộ.

Và Còn Nhiều Lợi Ích Hơn Nữa >>

Bắt Đầu Sử Dụng Các Giải Pháp Của PIMS

Phân tích và nhận định ra các vấn đề này của khách hàng, Truetech đã xây dựng cụm giải pháp pháp quản thông tin dự án công trình giải quyết triệt để các vấn đề này. Hiện nay giải pháp đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại rất nhiều đơn vị vận hành, thiết kế, quản lý dự án trong lĩnh vực Dầu Khí và lĩnh vực công nghiệp khác ở Việt Nam.

Các Giải Pháp Của Nhóm

Quản Lý Dự Án

Giải pháp tích hợp cho việc quản lý chuỗi cung ứng vật liệu, chuỗi cung ứng, và quản lý hợp đồng phụ.

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Giải pháp thu thập thiết kế kỹ thuật cơ sở. Sau đó cung cấp một danh mục rộng các giải pháp tích hợp sẵn.

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Giải pháp quản lý tài nguyên, vật liệu và lịch trình xây dựng.
Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

 

Các Giải Pháp Khác

Một loạt các ứng dụng phần mềm được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong cấu trúc dưới biển và kiểm tra đường ống

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Một phần mềm ước tính chi phí mạnh mẽ cho phép bạn điều chỉnh công việc mang lại nhiều hiệu quả và chính xác hơn.

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Giải pháp phần mềm quản lý vòng đời dự án cho doanh nghiệp. Sản phẩm hỗ trợ lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành các dự án vốn để dự báo đáng tin cậy, kiểm soát chi phí và đo lường hiệu suất.
Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Giải pháp tổng thể của Intergraph® nhằm quản lý tài liệu dự án dựa trên nền tảng đã được xây dựng sẵn phù hợp với tính chất các dự án thiết kế và vận hành công trình, nhằm đảm bảo việc xây dựng và áp dụng hệ thống vào nhà máy/ cơ quan/ đơn vị là nhanh chóng và chất lượng nhất.

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Giải pháp quản lý tài liệu điện tử được xây dựng trên nền tảng web đáp ứng các chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu hành chính và tài liệu kỹ thuật của đơn vị/ cơ quan.

Tìm hiểu thêm về giải pháp >>

Phần mềm chuyên biệt được xây dựng và thiết kế để ứng dụng trong việc quản lý dự án.
Tìm hiểu thêm về giải pháp >>