Phần mềm phục vụ quay và chỉnh video đường ống biển VisualSoft

Visual Soft

Phần mềm VisualSoft  phục vụ quay và chỉnh sửa Video của ROV hỗ trợ công tác kiểm tra đường ống dưới biển.

Visualsoft là nhà cung cấp hàng đầu thị trường về:

  • Video kĩ thuật số.
  • Thu thập dữ liệu.
  • Hệ thống xử lý để điều tra và kiểm tra tài sản dưới nước.

Là công ty đầu tiên giới thiệu video kĩ thuật số vào ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi. Dẫn đầu trong việc dùng định dạng video kỹ thuật số mới vào thị trường khoan dưới đáy biển. Cho phép khách hàng có được chất lượng video tốt nhất với dữ liệu vốn đầu tư thấp nhất.

Chìa khóa thành công của VisualSoft là các sản phẩm sáng tạo cho phép khách hàng: quản trị, quản lý và xem lại video và dữ liệu mà họ thu thập được. Các dữ liệu này có được trong quá trình điều tra và kiểm tra. Đặc biệt là các tài sản lớn như đường ống hoặc ống bọc.

VisualSoft Suite cung cấp chức năng thu video và video đa kênh. Khả năng đồng bộ hóa thời gian cho phép xem lại video và dữ liệu. Áp dụng cho bất kỳ sự kiện, vị trí, thành phần hay thời gian nào đã đăng nhập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cũng như phần mềm thu thập và lưu trữ, VisualSoft cung cấp một nền tảng phần mềm mạnh mẽ cho việc xử lý ngoại tuyến dữ liệu video và khảo sát.

VisualEdit Professional là một bộ xử lý dữ liệu tự động và gói phần mềm chỉnh sửa dữ liệu cung cấp. Gói phần mềm này theo phương pháp nhanh chóng và thống nhất xử lý dữ liệu khảo sát.

VisualEdit Professional làm giảm yếu tố con người để xử lý dữ liệu khảo sát. Ngoài ra còn cung cấp một kết quả chất lượng được lặp lại và dễ dàng kiểm tra.

Đường Dẫn