Intergraph Smart® Construction

Smart® Construction của Intergraph đáp ứng được nhu cầu cụ thể của các công ty xây dựng, các văn phòng quản lý dự án, các nhà chế tạo và chủ sở hữu trong việc quản lý tài nguyên, vật liệu và lịch trình xây dựng.

Ưu điểm của Smart® Construction

Với giao diện trực quan, có thể chỉnh lại cấu hình cho phép các nhà lập kế hoạch công việc tạo ra các gói công việc hiệu quả. Tất cả các gói đều sử dụng quy trình làm việc đã được kiểm chứng của ngành.

Các báo cáo thời gian thực cung cấp khả năng lập kế hoạch năng động. Chỉ một cửa sổ có thể định cấu hình cho phép các nhà quy hoạch sửa đổi.

Đường Dẫn