PRISM giải pháp phần mềm quản lý vòng đời dự án cho doanh nghiệp

Prism

PRISM là giải pháp phần mềm quản lý vòng đời dự án cho doanh nghiệp. Sản phẩm hỗ trợ lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành các dự án vốn để dự báo đáng tin cậy, kiểm soát chi phí và đo lường hiệu suất. Tích hợp và chuẩn hóa quy trình quản lý với các mô – đun PRISM. Giúp ước tính, Quản lý Chi phí, Quản lý Kỹ thuật, Mua sắm, Hợp đồng, Quản lý Hiện trường và Bảng điều khiển.

Tại sao chọn PRISM ?

  • Cải thiện hiệu suất tài chính Với Giải pháp Out-Of-The-Box đã được chứng minh.
  • Khả năng mở rộng.
  • Đơn giản và nhanh chóng thực hiện.
  • Cải thiện việc kiểm soát và dự báo cho các tình huống mới phát sinh của dự án.
  • Đo lường hiệu suất Trên khắp các dự án, chương trình và Doanh nghiệp.
  • Kiểm soát hiệu suất dự án và tổng chi phí một cách tốt nhất cho chủ đầu tư.