Primavera

Primavera

Ứng dụng quản lý danh mục đầu tư dự án


Primavera là phần mềm chuyên biệt được xây dựng và thiết kế để ứng dụng trong việc quản lý dự án. Primavera giúp giảm rủi ro của các dự án thông qua công cụ phân tích tiến độ mạnh mẽ. Phần mềm dự báo chi phí chính xác và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa tất cả các bên tham gia dự án. Nó có các chức năng phù hợp như là giao diện đồ hoạ, những mẫu dự án lập sẵn và những báo cáo tiêu chuẩn để có thể quản lý một dự án hay nhiều dự án cùng lúc.

 

Primavera Cung Cấp Các Giải Pháp Cho Các Lãnh Vực