Pre Commissioning

Phần mềm Pre Commissioning của hãng Omega, với các module Enginnering, Mechanic Completion, Commissionning, Preservation. Phần mềm này đã và đang được áp dụng tốt vào công tác Commissionning cho dự án sắp hoàn thành.

Hiện nay trong bộ phần mềm Commissionning của hãng Omega, đã được phát triển thêm modules mới WorkPrep với những trính năng mới và ưu việt hơn so trong việc đáp ứng việc xuất những Job Card, quản lý nhân sự tham gia thực hiện kết hợp với quản lý vật tư cho các dự án phức tạp. Chính vì vậy cần thiết phải nâng cấp thêm phiên bản WorkPrep cho phần mềm Commissionning với các chức năng chính bao gồm:

  • Tạo ra các phiếu yêu cầu công việc
  • Phân công nhân sự thực hiện các công việc cần triển khai trong phiếu yêu cầu công việc
  • Phân công vật tư cho từng phiếu yêu cầu công việc
  • Quản lý nhân sự thực hiện công việc Commissionning trong bờ va ngoài biển
  • Bảng chấm công
  • Quản lý vật tư
  • In báo cáo