Hexagon PPM’s Intergraph Smart® Yard

Hexagon PPM’s Intergraph Smart® Yard


Intergraph Smart Yard thu thập thiết kế kỹ thuật cơ sở. Sau đó cung cấp một danh mục rộng các giải pháp tích hợp sẵn. Tất cả được cấu hình sẵn nhằm giải quyết các quy trình công việc quan trọng trong suốt vòng đời dự án.

Với Smart Yard, bạn có thể hợp nhất các thông tin và quy trình dự án của mình. Thực hiện các giải pháp giảm tổng chi phí và nâng cao năng suất. Đẩy mạnh dự án của bạn với khả năng hiển thị liên tục của chương trình. Cuối cùng có thể đưa ra các quyết định sáng suốt.

Lợi ích kinh doanh của Intergraph Smart Yard

calendar 2

Tinh giản lịch làm việc

data

Tăng khả năng quản lý tài nguyên

balance

Cân bằng khối lượng công việc cho nhà máy